Contactformulier AVG-proof maken | 4 tips

Contactformulier AVG-proof maken | 4 tips

Author: Gerben G van Dijk

Date: November 20, 2020 

Category: SEO, Tips and tricks, Tutorials

Als je een website contactformulier AVG proof wilt maken, zijn dit de 4 stappen om te doen:

Contactformulier laten voldoen aan de AVG privacywetgeving, 4 tips Zorg voor een dubbele opt-in. Zodra iemand zich inschrijft, krijgt degene een mail waarin de toestemming bevestigd kan worden. Schep de juiste verwachtingen vooraf. Neem dit tekstje op in je contactformulier op de website: “Dit formulier vraagt u om uw naam en email adres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt.” Voeg bovendien een checkbox toe aan je aanmeld- of contactformulier. Webbezoekers zetten een vinkje wat

This is the first part of the article “Contactformulier AVG-proof maken | 4 tips“
written by Gerben G van Dijk.