Från PHP 5 till PHP 7 – så här gör du när WordPress har stannat

Från PHP 5 till PHP 7 – så här gör du när WordPress har stannat

Author: Xponent

Date: December 22, 2018 

Category: Tips and tricks

Just nu upphör stödet för PHP 5 hos många webbhotell, och det innebär att de äldre WordPress-installationer som inte klarar PHP 7 helt enkelt stannar. Om din webbplats stannat och du möts av… Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress. …då är du drabbad*. Det är ett relativt enkelt problem att lösa bara du kan hantera följande:

att ladda ner en ny version av WordPress att du kan hantera ett FTP-program eller ditt webbhotells filhanterare att noggrant kunna följa skrivna instruktioner

Äldre versioner av WordPress förlitade sig på PHP 5 och det var


World of WordPress is hosted by:

Servebolt: next level high performance hosting.

While others try to add more components to their hosting to make it go faster, we decided to build our hosting cloud fast from the ground up. We did so by stripping out everything we knew was deadweight.