Skrubba rent htaccess vid ominstallation

Skrubba rent htaccess vid ominstallation

Author: Xponent

Date: April 15, 2019 

Category: Tips and tricks

När vi skulle byta ut en gammal WordPress-installation på ett webbhotell för en kund råkade vi ut för något som varken vi eller webbhotellets support förstod. Efter varje installation kunde inte inloggningssidan nås, WordPress hamnade i en omdirigeringsloop. Vi hade våra gissningar på orsaken och det var samma gissningar som supporten hade, att vår säkerhetslösning för den nya installationen var den som skapade loopen. Men när vi efter tre försök till slut installerade en helt ny ren kopia av WordPress och fick samma resultat bestämde vi oss för att titta på .htaccess-filen. Mycket ritigt fanns där en s.k. redirect till


World of WordPress is hosted by:

Servebolt: next level high performance hosting.

While others try to add more components to their hosting to make it go faster, we decided to build our hosting cloud fast from the ground up. We did so by stripping out everything we knew was deadweight.