Slipp XML-skräp på sidorna

Slipp XML-skräp på sidorna

Author: Xponent

Date: June 3, 2020 

Category: Tips and tricks

Ett vanligt problem när du kopierar text från t.ex. ett Word-dokument, från ett mail eller från en webbplats är att du även får med textens utseende i urklippet. Så när du klistrar in texten på din webbplats ser det inte ut som typografin på din webbplats. Typsnitt, storlekar, radfall; allt kommer med då ditt urklipp innehåller XML-kod som styr detta. Du vill bara kopiera in själva texten, inte textens utseende.

Tricket är mycket enkelt

Markera texten och kopiera som vanligt och klistra sedan in med…

Apple: Command+Option+Shift+V Windows: CTRL+Shift+V

Om du följer rådet ovan slipper du få med koden i


World of WordPress is hosted by:

Servebolt: next level high performance hosting.

While others try to add more components to their hosting to make it go faster, we decided to build our hosting cloud fast from the ground up. We did so by stripping out everything we knew was deadweight.