Slipp XML-skräp på sidorna

Slipp XML-skräp på sidorna

Author: Xponent

Date: June 3, 2020 

Category: Tips and tricks

Ett vanligt problem när du kopierar text från t.ex. ett Word-dokument, från ett mail eller från en webbplats är att du även får med textens utseende i urklippet. Så när du klistrar in texten på din webbplats ser det inte ut som typografin på din webbplats. Typsnitt, storlekar, radfall; allt kommer med då ditt urklipp innehåller XML-kod som styr detta. Du vill bara kopiera in själva texten, inte textens utseende.

Tricket är mycket enkelt

Markera texten och kopiera som vanligt och klistra sedan in med…

Apple: Command+Option+Shift+V Windows: CTRL+Shift+V

Om du följer rådet ovan slipper du få med koden i