Xponents WordPress-teman

Xponents WordPress-teman

Author: Xponent

Date: April 25, 2019 

Category: Tips and tricks

Xponents teman för WordPress är alla byggda för Genesis Framework. Här presenterar vi några av våra teman och bjuder också på möjligheten att ladda ner två av dem.

Våra webbprojekt spänner från enklare lösningar för kunder med en begränsad budget, till större komplicerade projekt. I alla dessa fall använder vi Genesis Framework. För de enklare projekten gör vi mindre modifieringar till färdiga Genesis-teman från StudioPress. För de mer komplicerade uppdragen bygger vi ett helt nytt Genesis-tema. Vi utgår då från vårt standardtema och designar webbplatsen utifrån det. Att ha en bas som man känner väl är en bra utgångspunkt för


World of WordPress is hosted by:

Servebolt: next level high performance hosting.

While others try to add more components to their hosting to make it go faster, we decided to build our hosting cloud fast from the ground up. We did so by stripping out everything we knew was deadweight.